Villkor

Integritetspolicy

Dina personuppgifter är viktiga för oss och vi hanterar dem med största respekt och hänsyn. Här beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras på denna webbplatsen för att följa gällande lagar och förordningar, tex. GDPR.

Vilka uppgifter lagras, hur länge och till vilket ändamål?

De uppgifter som lagras hos oss, för att vi ska kunna ta kontakt, upprätta och eller bibehålla en kundkontakt med dig, är det uppgifter som är viktiga för oss. Såsom Namn, e-postadress, ort, personnummer, adress. Dina uppgifter sparas enbart så länge som det är nödvändigt för oss att behålla vår kundrelation med dig samt med hänsyn till respektive ändamål.

Ta del av, ändra eller radera personuppgifter som vi har om dig?

Du har full rätt att kontakta oss och be oss redogöra för vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. Du har full rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst. Du har rätt att återkalla ditt samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss på masteryogasweden@gmail.com

Vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

När du deltar på något av våra retreats på Master Yoga Sweden så samlar vi in uppgifter om dig som kund. Det vi samlar in är; Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och personnummer.

Information om beställda retreat

Vi sparar också data om vilka av våra retreat du beställt och deltagit på.

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som…

 • … du uppger när du blir kund hos oss.
 • … du uppger när du kontaktar oss i form av tex. chattkonversationer och e-post.
 • … skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker eller fyller i olika typer av formulär på vår hemsida.
 • … vi hämtar från andra källor
 • … samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Vill du få mer information om vilka personuppgifter vi behandlar för just dig kan du kontakta oss på:
masteryogasweden@gmail.com

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra en för Master Yoga Sweden rättslig förpliktelse.
 • Tjänsten ligger i både ditt och Master Yoga Swedens intresse.
 • Samtycke från dig för just den tjänsten.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt.  Samt att vi lagrar de personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du köpt. Rättslig grund: Fullgörande av avtal.

Kommunikation och support

Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre service. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du köpt som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips. Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Utveckling av våra tjänster och produkter

Vi behandlar personuppgifter om hur du använder våra produkter eller tjänster som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt. Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring

För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka av Master Yoga Swedens tjänster du använder och hur du använder dem. Detta för att vi ska kunna erbjuda dig så specifikt riktade retreats som möjligt. Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk

Vi behandlar personuppgifter tryggt och säkert i låsta system. Detta för att kunna upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av t ex virus, DDOS
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse.

Lagstadgade skyldigheter

Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav som lagen ställer. Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte.

Till vem lämnar vi ut personuppgifter

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter utan ditt samtycke.

Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra eventuella underleverantörer.

Cookies

En cookie är en liten textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats som använder cookies. Nästa gång du besöker webbplatsen kan den läsa din cookie och visa sidorna enligt dina inställningar. Enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation som trädde i kraft den 25 juli 2003 ska besökaren på en webbplats informeras om detta. Användaren ska även ges möjlighet att förhindra att cookies lagras på datorn. Master Yoga Sweden använder ibland cookies och då enbart för att göra det lättare för dig att använda våra sidor. Om du inte accepterar att det sparas cookies i din dator kan du ändra inställningarna i din webbläsare (Internet Explorer, Mozilla,Firefox m fl) så att den inte tillåter cookies.

Kontakta oss

Vill du kontakta oss för att på något sätt få upplysningar om hur vi hanterar dina personuppgifter, ändra dem eller se över dem så kan du kontakta oss på masteryogasweden@gmail.com