GRAND HOTEL SALTSJÖBADEN , STOCKHOLM
9 JANUARI 2022 KL 08.30-17.00

Dagsretreat:
Sankalpa Meditation Kreativitet

YOGAÅRET 2022

GRAND HOTEL SALTSJÖBADEN
STOCKHOLM
9 JANUARI 2022 KL 08.30-17.00

Dagsretreat:
Sankalpa Meditation Kreativitet

YOGAÅRET 2022

”SÄTT DIN INTENTION FÖR 2022” med Yogamaster Ulrica Norberg & författaren Sofia Sivertsdotter.

MasterYoga erbjuder denna unikt vackra Sankalpa på Grand Hotel Saltsjöbaden. Känner du att du behöver ny inspiration, vill komma vidare i din personliga utveckling, få en tydligare karta att följa, fördjupa fokus och öka din kreativitet, styrka och balans? Då är detta dags retreat en möjlighet för dig. Och både du som avancerad yogi och meditatör liksom ny yogi kommer att få ut mycket av denna dag.

Detta är ett dagsretreat för dig som vill ta en stund och via specifika yogameditativa tekniker, frammana din riktning, hur du ska fokusera din energi under 2022. Sätta ditt fokustema helt enkelt.

Yogamaster Ulrica Norberg inleder dagen och morgonstunden med en genomgång av metoden samt om sankalpa, följt av förberedande yogasekvenser där vi integrerar olika fokuserings och koncentrationstekniker som har som syfte att öka ett inre lugn och skarpare närvaro. När du kommit in i kroppen, sätter vi oss bekvämt och tar en stunds andningsträning för att leda bort spänning ur andetaget och sinnet och lugna ner nervsystemet och hjärnan. Den aktiva delen avslutas med en längre avslappning och återhämtning. Därefter kommer Ulrica leda en workshop tillsammans med er där ni får arbeta fram ert fokus tillsammans med Ulrica som bollplank och ledsagare. Många gånger är det som kommer upp abstrakt så att bolla dessa bilder eller ord med en erfaren yogamaster är guld värt.

Efter lunch fortsätter Sofia Sivertsdotter dagen med en vägledd meditation där du får möta dig själv. Därefter följer kreativa skrivövningar som guidar dig vidare ännu ett steg och tydliggör din riktning för 2022. Du får tips på hur du kan använda skrivandet för din personliga utveckling och tankar om hur du kan leva ett enklare, ärligare och mer meningsfullt år och liv utifrån den du är.

Dagen avslutas med en affirmationsmeditation som sätter tonen för resten av ditt år.

Sankalpa Meditation

Yogatraditionen erbjuder en särskild form och en meditations formel för att få fram tydliga riktningar att anlägga arbete för att förverkliga mål, drömmar och medvetenhet- utan att be dig att ändra vem du är.

Sankalpa betyder ”att lösa upp” på sanskrit och det vi fokuserar på att lösa upp är hinder. Ju klarare intention och målbild man har, desto mindre störning av oklara tankar i form av för många riktningar och destruktiva känslolägen. Sankalpan ligger inom oss, inuti närvaron, i stillheten. Och när vi blåst bort molnen från vår inre himmel, först då kan vi uppfatta vår sankalpa. Den framställer sig ofta som en bild, en färg, ett objekt eller ett ord.

Denna dag kommer att ge dig verktyg för att uppnå ditt nya års resolutioner inom alla aspekter av ditt liv: personligt, professionellt, emotionellt och andligt.

Ulrica Norberg

Ulrica Norberg är yogamaster och har mer än 25 års erfarenhet av hur man arbetar med att integrera och individualisera människors inre potential genom att plocka fram kroppens, sinnets och själens kapacitet. Fysiskt, mentalt och själsligt. Ulrica grundar sig i att hälsa, lycka och styrka kommer från reflektion, meditation och rörelse, med en uppriktig önskan att lära känna sig själv. Hon har skrivit mer än ett dussin böcker om hälsa, och har även undervisat privata elever, företag och grupper över hela världen i medvetenhet, kreativitet, innovation, meditation, mindfulness, hälsa och yoga.

Sofia Sivertsdotter

Sofia Sivertsdotter är författare och har bland annat skrivit böckerna Ord för dagen, Tillitens väg, Älskad, Livnära och Strimmor av ljus. Hennes senaste bok är Små tankar om livets stora frågor. Sofia är även coach för kreatörer och artister, skrivlärare och utbildad yin- och meditationslärare. Sofias böcker är som balsam för själen som leder oss med en varm trygg hand in i våra inre rum.

Anmälan & pris

Söndag 9/1 2022, kl.8.30 – 17.00
Grand Hotel Saltsjöbaden, Stockholm

PRIS:

2 450 kr

DETTA INGÅR:

Med Ulrica Norberg:
Genomgång Sankalpa
Yoga praktik
Andningsträning
Meditation
Workshop

Med Sofia Sivertsdotter:
Väggledd meditation
Kreativa skrivövningar
Affirmationsmeditation

Lunch & fika
Goodie Bag
Ta med egen Yogamatta!

Logi på Grand Hotel Saltsjöbaden går att boka på förfrågan,
om du vill förlänga din helg!

BOKA PLATS